Ask.....

Publicerad 2017-12-17 11:07:00 i ÖRTER,

 

 

Ask - Fraxinus excelsior

 

Jag tyckte det var dags för att titta närmare på ännu ett träd...... Jag valde Asken.

 

 

Asken hör till våra största träd. Den kan uppnå en höjd av 30- 35 m med yvig och rundad krona.
Stammen är rak och den kan bli 3-4 m i omkrets...... den blir ofta också mycket gammal 200 - 250 år.

 

 

Barkens färg skiftar från gröngrå på unga plantor..... över ljusgrå...... till mörkt grå på vuxna träd.

 

 

Bladen som påminner om rönnens.......är parbladiga......oftast 5 par sågkantade blad och ett ensamt som avslutar.

 

Utan blad påminner om askens kvistar om tändstickor........då de avslutas med stora svarta knoppar....... som änden på en sådan.

 

 

 

Asken är vanligtvis tvåbyggare....... Det innebär att enskilda träd har antingen hanblommor eller honblommor.

I enstaka fall förekommer att den är också är mångbyggare........med honblommor, hanblommor och tvåkönade blommor på olika grenar på samma träd...

 

Blommorna är mycket oansenliga......violett/ bruna.....och kommer innan löven bildas.....Pollenet sprids med vinden, utan hjälp av pollinerande insekter. Därför är det viktigt att det inte finns ett lövverk som hindrar spridningen.

 

 

Askens frukt är en nöt med en flera centimeter lång vinge........ Frukterna hänger kvar efter lövfällningen........ ibland över hela vintern.

 

Asken är som sagt ett stort lövträd och tillhör familjen syrenväxter....... vilka räknas till de ädla träden.

 

Den är ganska kräsen var den växer.....och den föredrar djup, kalk- och lerhaltig mulljord på underlag med rörligt grundvatten och har höga ljuskrav.

 

 

Asken förekommer i Europa, i Asien och i Kaukasus.

 

Asken kom till Sverige via Danmark omkring 6700 f. Kr........... vid den tiden låg inlandsisen endast kvar i norra Norrlands inland.......

Asken är köldhärdig men känslig för vårfrost........Och i Sverige växer den oftast numera upp till Värmland och Hälsingland.......Men kan förekomma även mer norrut.

Bland våra vanliga lövträd har asken den senaste lövsprickningen och den tidigaste lövfällningen.

 
 

 

 Asken är Östergötlands landskapsträd.

 

 

Namnet Fraxinus exelsior betyder släktnamnet svårbrytbar och artnamnet betyder högrest.

 

 

Tyvärr har även asken, liksom almen, drabbats av en allvarlig sjukdom...... Askskottsjuka konstaterades för första gången i Sverige 2003.....Den orsakas av en svamp, men till skillnad från almsjukan har den spritt sig till Sverige på naturlig väg.

Idag är asken upptagen på rödlistan som sårbar.......

 

 

 
 

 

I Eddan i nordisk mytologi var Yggdrasil det träd som bar upp och omgav hela världen en ask...... under den höll Asagudarna sina ting........ Nornorna skyddade trädet genom att ösa sand och vatten över dess grenar....... Så Yggdrasil stod alltid grön och frodig........ Trots att draken/ormen Nidhögg gnagde på dess rötter........Yggdrasil hade tre rötter. En rot gick till Midgård som var människornas hem och till gudarnas hem Asgård........ Den andra gick till jättarnas land Jotunheim eller Utgård. Den tredje roten gick till Hel – dödsriket – som var i underjorden.

 

Då man läser Eddan förstår man hur viktiga träden och skogarna var för den tidens människor.

 

 

 

Då du kan läsa om vårt ursprung.....hur vi skapades av två stubbar som Odin och de andra gudarna skar och mejslade fram de första människorna ur........ den ena stubben från en Ask......skapades de en man ur......som fick namnet Ask och från den andra en Alm skapades en kvinna som kallades Embla.

Det var ju också i Asken Yggdrasil som Odin hängde upp och ned i nio dygn för att få ta emot och lära sig Runornas visdom.

 
 

 

I fornnordiskan hade ask/askr flera andra betydelser än just trädet som exempelvis en ask / låda, bytta, båt, spjut och krigare.

 

Askträ har som Ek historiska anor inom skeppsbygge........ Vikingarna kallades ibland av fransmän och tyskar för ”Ascomanni”............ ”de som seglar i skepp byggda av askträ” Askens virke som också kallas aske är ljust till färgen....... Det är hårt ( lika hårt som ekens)...... tungt, segt och lätt att böja.

Den ansågs därför vara utmärkt att använda till vapen..... exempelvis spjutskaft och pilar....... Och var också egenskaper som uppskattades mycket också av vagns- och hjulmakare.

 

 

 

Annat som Ask användes till var exempelvis verktygshandtag som yxskaft...... bandyklubbor, träskor, skidor, stavar och hundslädar....... Det är också vanligt i parkettgolv och möbler.

 

Askträ var fram till 1980-talet det dominerande materialet i tennisracket-ramar.

 

 
 
 

Den brittiska biltillverkaren Morgan använder ännu askträ i stommarna till sina bilar.

 

Och Ask är även ett vanligt trädslag i elgitarrkroppar.

 

Virket brinner bra, även när det är färskt........ och är därför också utmärkt som brasved.

 

 
 


Asklöv är ett ypperligt kreatursfoder och hamlades därför ofta förr i tiden...... d.v.s. man beskar den hårt för att få många smågrenar och då även mycket blad. 

Under tidigare århundraden var Asken också något av ett favoritträd som vårdträd på enskilda gårdar........ användes gärna i parker och alléer....... eftersom dess grenverk släpper igenom ganska mycket ljus...... är den lämplig att kombinera tillsammans med gräsmattor.

 

 

Asken ansågs vara skyddsträd så man tänkte sig för både en och två gånger innan man satte yxan i en ask.....

 

Asken användes även flitigt som läketräd...... och hade som sådant många funktioner att fylla.

bl.a. mot vårtor.....

Vårtan smörjdes med en fläskbit som man sedan kilade in under barken på trädet.......medan man rabblade ramsan: "Ask, ask, jag ber dej, köp vårtan av mej ”

Om asken var vänlig nog att befria personen från vårtan gällde det att sedan för hen hålla sig vän med trädet.

Det samma gällde för alla människor.......Vikten av att vörda och respektera ett läketräd......... Och det värsta man kunde göra var att pinka över en askrot då man skulle besättas av alla de vårtor och övriga sjukdomar som asken befriat olika människor ifrån.

 

I ett askträd bor enligt gammal skånsk folktro ”Askefroen” ( AskFrun) ett väsen man i långa tider offrat till och känt fruktan för.

 

 

 

 

ASK SOM MEDICIN:Inom folkmedicinen anses asken ge en viktig ingrediens i hostmedicin som smakförbättrande medel.......

 

Asken är även urindrivande och används vid reumatiska besvär.klyvfrukten sägs vara slemlösande, hostdämpande, kramplösande, matsmältningsbefrämjande och mjölkdrivande..... ökar mjölkproduktion hos ammande mödrar.

Den används också mot väderspänning tillsammans med kummin och fänkål.Barken stoppar blodflöde och används i dekokter mot problem med njurarna.Saven botar vrickning.Löven är bra att lägga på ormbett.Det ansågs bra att bära ett stycke trä på sig som skydd mot sjukdom och för att stilla blod.

 

 

Nyfödda barn i de brittiska öarna fick en sked Askaska innan de lämnade sin mammas säng för första gången........ Man trodde att detta skulle förhindra sjukdom och spädbarnsdödlighet.

 

 

 

 

ASK I MAGI:

 

Asken styrs av Solen och planeterna Merkurius och Neptunus och sägs tillhöra Elementen Eld och Luft.

 

Men då Ask också är start förknippat med den kraft som finns i Vatten......och som Yggdrasil med Jorden.......Så är det nog mer sanning i att den tillhör alla elementen.

 

Asken är också Helgad åt diverse Gudar och Gudinnor...... Främst Oden......men också exempelvis

Ran, Poseidon, Tor, Mars, Eostre, Lugh, Frigg, Hell, Nemesis m. fl.

 

Asken har flera egenskaper........skydd, healande, divination, kommunikation, intelligens, visdom, lycka, välstånd, rättvisa, styrka m.m.

 

 

Verktyg och vapen gjorda av ask anses vara extra magiska.....och lämpar sig därför mycket bra till

trollstavar, kvastskaft, grävkäppar och vandringsstavar

 

 

Dess bark användes förr för att skriva meddelanden med runor.

 

Asken anses som flera andra träd vara skyddande.

 

Om man vill hålla hemmet fritt från onda krafter kan man hänga en gren från Asken ovanför dörrposten.

 

Av den gröna barken kan man tillverka armband eller halsband som man bär för att skydda sig mot dåliga energier och mot andras magi......

 

Sprid bladen i de fyra riktningarna för skydd.

 

 

Asken står också för läkning, healing och skydd mot sjukdom.......

 

Förr var det vanligt för dem som praktiserade magi att plantera ett askträ vid varje barns födelse....... Trädets tillstånd fungerade som en indikator på den persons hälsa och styrka.

 

Om man lägger några asklöv i en skål med vatten vid sin säng sägs sjukdomar hålla sig borta...... Men man måste tömma vattnet varje dag och upprepa riten igen vid läggdags.

 

Det var vanligt att man tillverkade Healingstavar av aske.

 

 

Ask är ett utmärkt trä för att ”främja hjärnkraft”....... hjälpmedel i kommunikation.....intelligens, visdom och främjar nyfikenhet.

Använd det för att avlägsna mentala blockeringar och för att få hjälp att förstå ords avsikt, mening och betydelse....... Det är författarens, poeten och lärarens trä....... förbättrar kunskaper, insikter och inspiration till konst och hantverk.

 

Men också för att förstå och förutse...... i spådomar, drömmar och kontakt med andra världar.

 

Främjar andlig kärlek och hälsa........Skyddar mot oönskade förändringar.......Ger balans i sinnet.

 

 

Om man vill drömma profetiska drömmar kan man lägga färska löv från Ask under sin huvudkudde eller torka och lägga i en drömkudde.

 

 

I nordisk mytologi förknippas Ask som jag redan berättat om med Världsträdet Yggdrasil, med den första människan Ask......med Oden.....runor....... men också med rådjur, hök, örn, ekorre och orm.

 

 

Den keltiska trädmånaden Ash, eller Nion…..det gæliska ordet Nionon betyder himlen....... infaller från den 18 februari till 17 mars.

 

Druider ansåg att Asken var bron mellan himlen och jorden......och associerade den med huggormen......

 

Fem träd stod vakt över Irland.....enligt mytologin och tre var Askar.

Asken växer också nära alla heliga brunnar och heliga källor.

I vissa keltiska legender ses den också som ett träd heligt till guden Lugh, som firas på högtiden Lughnasadh....... som också kallas Lamas.

 

 

 

 

I England användes asken för att förutspå vädret.......

Askträet lockar lättare till sig olika sorters väderlek..... Så det är inte så smart att stå under en Ask vid en stor storm........ett blixtrande regnväder eller vid en snöstorm.

 

 

Asken representerar den kraft som finns i vatten........ askspån sägs vara ett skydd mot drunkning eller ett solkors täljt av askträ.

 

Askblad som bärs på en person sägs locka till sig lycka.

 

Då Asken starkt förknippas med Solen.......så är det också det trädslag som förr brändes vid vintersolståndet......Yule.....i det som kallas för ”Yulelogg”
en trädstam som brann från solens nedgång på högtiden tills dess uppgång....... För att locka solen att återvända.......

 

Asken används även till annan SolMagi.

 

Som alltid så gäller det för varje enskild Häxa att använda sin intuition..... Alla delar av Asken kan användas......den kan ingå i amuletter, örtblandningar..... kan bäras, intas.....brännas......
Eller kanske ingå som ett träd i din ritual........ Inget sätt är fel om det känns rätt för dig....

 

 
Asken Yggdrasil målad på min trumma.

 

Jag avslutar med några länkar till mina tidigare blogginlägg.....
Då jag förra december skrev inlägg just om alla våra traditionella julväxter........

 

Julstjärna http://magisktliv.blogg.se/2016/december/julstjarnan.html

Hyacinten http://magisktliv.blogg.se/2016/december/hyacinten.html

Granen http://magisktliv.blogg.se/2016/december/granen.html

Mistel http://magisktliv.blogg.se/2016/december/misteln-text-2.html

Julros, Saffran och Granatäpple http://magisktliv.blogg.se/2016/december/mer-vaxter-i-vantens-tider.html

 
 
 

 

 

 Tills Vi Möts Igen.....

 

Må Gott <3 LUNA ©

 

 

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Luna

Denna blogg handlar om mitt "andra liv" som Luna. Jag är Wiccan och Häxa, och jag vill berätta om det. Om högtider, örter, ritualer och annat magiskt i mitt liv.

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela